Sekvenace DNA - klasická na kapiláře i NGS sekvenace nové generace

Biogen Praha, s.r.o.

Sekvenace DNA - klasická na kapiláře i NGS sekvenace nové generace

Sekvenace, to je způsob, jakým analyzujeme biologický materiál a tedy zjišťujeme pořadí nukleových bází (A, C, G, T) v krátkých sekvencích DNA. Využití sekvenace je jak v základním výzkumu biologických procesů, tak i například v diagnostice nemocí či forenzní medicíně. Sekvenaci v naší společnosti zajišťujeme buď formou klasickou, nebo také formou NGS sekvenace nové generace, a to díky zastoupení firmy Atlas Biolabs. Výsledky sekvenací dodáváme v krátkých dodacích termínech v praktické elektronické formě.