Poradenství pro mezilidské vztahy partnerské, profesní, rodinné

Vztahy jinak - Libuše Jíšová

Poradenství pro mezilidské vztahy partnerské, profesní, rodinné

Vítám vás do poradny Vztahy jinak – Libuše Jíšová, kde společně s klienty hledáme cestu, jak nalézt řešení pro spokojené soužití v rodinných, partnerských a profesních vztazích. Neustálým vzděláváním v oblasti mezilidských vztahů a díky poznatkům z praxe vidím, že z konfliktů je cesta ven a že s každým dalším vyřešením se cítíme ve svých vztazích lépe. Když se dívám kolem sebe, tak je mi líto, že mnoho vztahů se rozpadá jen proto, že se lidé vzájemně neslyší a přetahují se o to, kdo má pravdu. Ve vztahu můžeme fungovat jinak, když svoji pravdu neprosazujeme jako tu jedinou, ale zajímáme se o to, jak a co vidí naši partneři, spolupracovníci, rodinní příslušníci.