Má zaměstnanec při očkování proti COVID-19 nárok na placené volno?
[4 minuty čtení] Proočkovanost občanů pomalu stoupá. Nejeden zaměstnavatel si klade otázku, jak vyřešit pracovní volno k očkování a je vůbec možné zaměstnance k očkování nutit? Někteří zaměstnanci netrpělivě vyčkávají, až na ně při vakcinaci přijde řada, jiní jakékoliv očkování (včetně COVID-19) zásadně odmítají. V zájmu zaměstnavatelů zřejmě bude, aby zaměstnanci toto očkování podstoupili, avšak
04.05.2021
10. května neotevřou pouze obchody, vláda rozvolní i další různé služby
[1 minuta čtení] Za týden v pondělí 10. května nebudou moct otevřít pouze obchody, ale rovněž i provozovny dalších podnikatelů, jako jsou například řemeslné služby. Dále dojde k rozvolnění půjčoven, překladatelských služeb, zprostředkování, provozu solárií, péče o děti, cestovních kanceláří, provozu lanovek, střelnic či tetování. Rozhodla o tom dnes vláda.
04.05.2021
Máme pro vás přeplatek na dani, vyplňte formulář, láká podvodný e-mail
[1 minuta čtení] Finanční správa varuje před dalšími podvodnými e-maily, které zneužívají její jméno a logo. Tentokrát podvodníci tvrdí, že uživateli vznikl přeplatek na dani. E-mail se snaží přinutit uživatele ke kliknutí na podezřelý odkaz a vyplnění formuláře. Jak upozorňuje finanční správa, ona sama nikdy ve svých e-mailech nežádá o kliknutí na link.
04.05.2021
Poslední den na podání žádosti o nový kompenzační bonus za únor 2021
[1 minuta čtení] Dnešek je posledním dnem na podání žádosti o nový kompenzační bonusu za 1. bonusové období, tedy za únor. Kdo žádost do dneška podat nestihne, má smůlu. Žádost o tzv. nový kompenzační bonus ve výší až 1000 korun za bonusové období od 1. 2. 2021 do 28. 2. 2021 lze podávat online, ale k dispozici je také tištěná podoba.Nárok na bonus mají podnikatelé, kterým klesly tržby alespoň o 5
03.05.2021
Jaká upřesnění přináší nová interpretace o znehodnocování stálých aktiv?
[4 minuty čtení] Národní účetní rada schválila v březnu text interpretace I-45 – Znehodnocení stálých hmotných a nehmotných aktiv. Jaká přináší doporučení? Interpretace I-45 se zabývá znehodnocením stálých aktiv. Běžné trvalé opotřebení dlouhodobého majetku je v účetnictví zachyceno prostřednictvím odpisů. Jakmile tedy účetní jednotka pořídí dlouhodobý majetek a začne jej jako dlouhodobý majetek v
03.05.2021
Mnoho festivalů se přesouvá na příští rok. Organizátoři už nemohli déle čekat
[6 minut čtení] Řada letních festivalů nečekala na informace, jak to bude s kulturními akcemi a rozhodla se přesunout letošní ročník na ten další. Jak zdůrazňuje Marek Vohralík, výkonný ředitel FESTAS – festivalové asociace, tak se po roce festivaly opět dostávají do situace, kdy jim vládní opatření sebrala všechny příjmy za celý rok. Letos je situace o to horší, že jsou přesvědčení, že mohli s do
03.05.2021
Končí lhůta pro papírová přiznání za rok 2020. Máme souhrn všeho potřebného
[8 minut čtení] Dnes vyprší lhůta pro podání daňového přiznání v papírově podobě k dani z příjmů za rok 2020. Připravili jsme souhrn všeho důležitého, a to včetně formulářů. Nově mohou poplatníci přiznání podat skrze online finanční úřad. Další novinkou je možnost prodloužit si lhůtu pro přiznání elektronickým podáním. Kdo tak nestihne podat přiznání do dneška, může se pokutám vyhnout tím, že do z
03.05.2021
Pokud v pondělí daň z příjmu neuhradíte, sankce se vám budou počítat už od dubna
[2 minuty čtení] V pondělí 3. května je nejzazší termín nejen pro podání přiznání k dani za rok 2020 v listinné podobě, ale také k uhrazení případného nedoplatku. Na začátku března byla posunula lhůta pro přiznání k dani pro všechny o jeden měsíc. Kdo podává přiznání v papírové podobě, může tak letos beztrestně učinit nejpozději v pondělí 3. května.
30.04.2021
Máte poslední možnost žádat o nový kompenzační bonus za 1. bonusové období
[1 minuta čtení] V pondělí je poslední možnost žádat o výplatu nového kompenzačního bonusu za 1. období. Potom nárok ze zákona zaniká. Žádost o tzv. nový kompenzační bonus ve výší až 1000 korun za bonusové období od 1. 2. 2021 do 28. 2. 2021 lze podávat online, ale k dispozici je také tištěná podoba. Posledním dnem, kdy je možné podat žádost, je pondělí 3. května. Pak nárok ze zákona zaniká.
30.04.2021
V pondělí musíte mít podané přiznání k dani. Je způsob, jak povinnost odložit
[1 minuta čtení] Nejzazší termín pro podání daňového přiznání je letos 3. května. Jde ale o podání v listinné podobě. U online podání je termín jiný. Využijte naše formuláře. Přehled daňových povinností v nadcházejícím týdnu tradičně přinášíme v BusinessCenter Bulletinu. Nabízíme také formuláře, které pomohou splnit aktuální daňovou povinnost, tedy podat přiznání k dani. Nechybí ani pravidelný výb
30.04.2021
Teď kupují plyšového orla, zítra akcie. Jak vedou podnikatelky děti k byznysu?
[7 minut čtení] Mateřství ovlivní byznys, mámy – podnikatelky zas ovlivňují své děti. Co tedy podnikatelky děti učí, aby byly podnikavé a jednou třeba také obstály v byznysu? Michaela Thomas stojí za ženami vedeným designovým studiem Butterflies & Hurricanes. Byznys jí dal vědomí toho, že pro ni na světě není nic důležitější než láska, soucit, empatie, pravda, vzájemnost, respekt a svoboda, sdílí
30.04.2021
Kadeřnictví a spol. otevřou 3. května, jak to bude s testy a evidencí zákazníků?
[5 minut čtení] Kadeřnictvé a další služby péče o tělo mohou otevřít 3. května. Budou však muset dodržovat řadu pravidel. Jde například o negativní test na koronavirus, a to jak u poskytovatelů služby, tak u zákazníků. Kadeřnice rovněž budou muset vést evidenci zákazníků pro případné epidemiologické šetření. Vláda včera rovněž rozhodla o tom, že 10. května otevřou obchody.
30.04.2021
Jaké povinnosti má OSVČ vůči České správě sociálního zabezpečení?
[3 minuty čtení] Od samého začátku mají OSVČ vůči ČSSZ hned několik povinností, které musí plnit. Přinášíme ty nejdůležitější, na které není radno zapomenout. Povinnosti OSVČ vůči ČSSZ začínají hned po zahájení samostatné výdělečné činnosti. Musí tak učinit nejpozději do osmého dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla tato činnost zahájena.Pokud však OSVČ současně vstupuje do p
29.04.2021
Stále nedorazila složenka k dani z nemovitých věcí? Známe možné důvody
[1 minuta čtení] Finanční správa již začala rozesílat složenky k dani z nemovitých věcí. Víme, kteří poplatníci budou do schránky chodit zbytečně. Lhůta pro zaplacení daně z nemovitých věcí (nebo její první splátky v případě, že je daň vyšší než 5 000 Kč) končí 31. května 2021. Do 25. května by měli mít poplatníci složenku u sebe. Ne však všichni.
29.04.2021
Už jste vyzkoušeli bankovní identitu? Víme, jaké novinky chystají banky i firmy
[7 minut čtení] Už několik dní běží přihlašování pomocí bankovní identity. Jak na ni reagují klienti bank a kdy se tento projekt více rozšíří? Jak jsme psali, bankovní identita je digitalizační projekt České bankovní asociace, jehož cílem je umožnit lidem při využívání služeb eGovernmentu prokazovat svoji digitální identitu prostřednictvím té bankovní. Tedy se přihlašovat stejným způsobem jako do
29.04.2021
Jak na zápočet odpracované a neodpracované doby pro účely řádné dovolené?
[4 minuty čtení] Postup při zápočtu překážek v práci se v roce 2021 zásadně změnil. Ovlivní nárok na dovolenou například ošetřovné či neplacené volno zaměstnance? Aby mohl zaměstnavatel posoudit, zda jsou splněny podmínky pro vznik nároku na řádnou dovolenou, musí spočítat hodiny výkonu práce. Nejedná se jen o skutečně odpracované směny, ale také o některé překážky v práci na straně zaměstnance ne
29.04.2021
Všem OSVČ se mají povinně zřídit datové schránky, stát tím chce ušetřit
[1 minuta čtení] Na začátku roku 2023 by měla být povinně zřízena datová schránka každé podnikající fyzické osobě. Která z OSVČ se navíc někam přihlásí přes NIA (Národní bod pro identifikaci a autentizaci) už v roce 2022, bude ji datová schránka zřízená ihned. Počítá s tím návrh zákona o změně zákonů související s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci (tzv. Depo). Návrh detailně popisuje
28.04.2021
Víte, kdy je rezerva daňově uznatelným výdajem a sníží základ daně?
[4 minuty čtení] Víte, kdy účetní jednotka tvoří rezervy a jaký má jejich tvorba dopad do základu daně? A je tvorba rezerv povinná nebo dobrovolná? O rezervách najdeme ustanovení jak v zákoně o účetnictví, tak v zákoně o daních z příjmů a v dalších navazujících daňových předpisech.
28.04.2021
Přepravci měli v poslední době plné ruce práce. Jak se s tím poprali?
[5 minut čtení] Se zvýšeným objemem on-line nákupů v současné situaci souvisí také vytíženost přepravců zásilek. Jak se jim dařilo a jaké mají další plány? Internetový prodej zůstal přes všechna omezení v provozu, takže jak provozovatelé e-shopů, tak také dopravci museli chránit své zaměstnance i klienty. Výkonný ředitel Asociace pro elektronickou komerci Jan Vetyška uvádí, že od začátku této komp
28.04.2021
Jak na odpuštění záloh OSVČ, pokud jste loni zahájili či ukončili činnost?
[7 minut čtení] Půl roku byly loni odpuštěny minimální zálohy na pojistném. Kdo ale začal či přestal během této doby podnikat, uplatní prominutí pojiětění jen za část období. Platí přitom pravidlo, že se počítá každý měsíc, ve kterém OSVČ vykonávala činnost alespoň jediný den. Pokud tedy například OSVČ zahájila činnost 30. dubna, měla za duben zálohy odpuštěny a tento měsíc se jí počítá do samosta
28.04.2021
Home office neznamená, že jste stále k dispozici. Kdy vypnout telefon a maily?
[2 minuty čtení] Pokud pracuje člověk z domova, neznamená to, že má nepřetržitou pracovní dobu. Reaguje na každý mail nebo zvedá telefon v jakoukoli dobu. Kdy se může odpojit? V rámci opatření, která měla zamezit šíření pandemie, byla zaměstnavatelům uložena povinnost nechat své lidi pracovat z domova, pokud to jejich náplň práce umožňuje. Často se ale stávalo a stále stává, že není zcela zřejmé,
27.04.2021
Bude prominuta daň z příjmů z důvodu mimořádné události způsobené šířením covidu
[1 minuta čtení] Vláda odklepla rozhodnutí o prominutí daně z příjmů z důvodu mimořádné události způsobené šířením koronaviru. Jakých případů se nové rozhodnutí bude týkat? Prominutí daně z příjmu za zdaňovací období započaté od 1. dubna 2019 do 30. dubna 2021 se bude týkat případů, kdy daňové subjekty investovaly do pořízení majetku na odborné vzdělávání a na tuto investici uplatnily příslušný da
27.04.2021
Zmrzlináři: Koronavirus nás nestresuje, prolízali jsme se bez komplikací
[5 minut čtení] Svítící sluníčko láká k procházkám i ke konzumaci zmrzliny. Jaké příchutě si její výrobci pro letošek připravili a jak se jich dotkl koronavirus? Námi oslovení výrobci zmrzliny se shodují, že ačkoliv koronavirus zamával téměř se vším, jich se příliš nedotkl. Milan Blatný, principál Božského kopečku, to zhodnotil tak, že se loňským létem prolízali bez větších komplikací. Na jiné měl
27.04.2021
Karanténou je nyní také izolace. Jak to bude po ukončení mimořádného příspěvku?
[5 minut čtení] Postup poskytování náhrady mzdy při karanténě a izolaci se výrazně změnil. Jedná se o „stejnou“ nemocenskou dávku. V praxi je to však složitější. Zaměstnavatelé a jejich mzdoví účetní musí mít jasno v poskytování nemocenských dávek. Může dojít k jejich souběhu či návaznosti. Zákonem jsou stanovena pravidla. Aktuálně však došlo ke změně v karanténě a izolaci. Postupuje se novým způs
27.04.2021
3. května otevřou kadeřnictví, podmínkou bude negativní test na covid
[1 minuta čtení] 3. května otevřou kadeřnictví, holičství, pedikúry a další služby péče o tělo. Podmínkou bude negativní test na koronavirus. Rozvolnění dnes odsouhlasila vláda. Zda otevřou příští pondělí i obchody, rozhodně vláda ve čtvrtek.
27.04.2021