Ubytováváte přes Airbnb? Připravte se na poskytnutí údajů
Pokud prodáváte zboží, poskytujete služby či dopravní prostředek nebo pronajímáte nemovitost skrze digitální platformy, připravte se, že budete muset poskytnout součinnost při prověřování a zjišťování vašich údajů.
17.01.2024
Zjistěte, co vše u DPH změnil konsolidační balíček
Změny v sazbách DPH jsou patrné především při nákupech. Novinek týkajících se DPH, které přinesl konsolidační balíček, je ale mnohem více.
17.01.2024
Benefitní karty zaměstnanců podle nových podmínek od roku 2024
Osvobození zaměstnaneckých benefitů již není neomezené. Je třeba pečlivě prostudovat okamžik vzniku příjmu, který plyne ze smlouvy s poskytovatelem cafeterie.
17.01.2024
Drony, roboti, cargo-kola i více boxů: Jaká je budoucnost doručování zásilek?
S online nákupy je nedílně spojena také doprava zboží. Zjistili jsme u přepravců, co patří mezi nejoblíbenější způsoby a jaké mají plány do budoucna.
17.01.2024
Antimonopolní úřad chce pravomoc namátkových "přepadovek" ve firmách
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) chce zlepšit efektivitu při odhalování a trestání protisoutěžního jednání. Proto vypracoval návrh několika legislativních změn, které mají napomoci.
17.01.2024
Nastěhoval se do ještě nedostavěného domu. Musí podat přiznání k dani z nemovitostí?
Na konci ledna musí někteří poplatníci podat přiznání k dani z nemovitých věcí. V mnoha případech není povinnost zcela jednoznačná.
17.01.2024
Aplikace, která umožní občanku v mobilu, bude k dispozici od 20. ledna
Nový rok přinesl novinku v možnosti prokazování se občanským průkazem v mobilu díky aplikaci. Nově není nutné mít doklad fyzicky u sebe.
17.01.2024
Měď čeká výrazné zdražení. Na koho to dopadne a kdo na tom vydělá?
S přechodem k ekologickým zdrojům energie souvisí také vyšší poptávka po mědi. Navíc se hovoří o přerušení její těžby ve významných lokalitách, což může vést k významnému nárůstu ceny tohoto kovu.
17.01.2024
Kdo získá status umělce, bude moct žádat od státu peníze
Ministerstvo kultury navrhuje zavést do tuzemského právního řádu status umělce. Kdo jej získá, bude moct požádat o příspěvek na tvůrčí či studijní účely.
17.01.2024
Nové účetní období je tady. Co nezapomenout zaúčtovat do minulého roku?
Zakládání nového účetního roku je u většiny účetních již v procesu. Každá z nich se potom setkává se situacemi, kdy mají některé účetní operace přesah do dvou období.
17.01.2024
Chystají se další úpravy u pojistného osob pracujících na dohody
Konsolidační balíček přináší také změny v placení sociálního a zdravotního pojištění u dohod o provedení práce. Nastat by měly od července tohoto. Než se tak stane, dojde zřejmě ještě k úpravám.
15.01.2024
Optimální cena stravenky stoupla. Za kolik korun se zaměstnanci naobědvají?
Stravenky patří mezi nepeněžité plnění a pro zaměstnavatele jde o daňově uznatelný náklad. Řada zaměstnanců díky nim navštěvuje restaurace a může si dopřát dražší nebo zdravější jídlo.
15.01.2024
Kdo všechno musí podat daňové přiznání k dani z příjmů za rok 2023?
Daňové přiznání za rok 2023 nepodávají pouze podnikatelé, ale také další poplatníci. Přiznání musí podat i některé OSVČ s paušální daní.
15.01.2024
Letošní rok může patřit agrovoltaice. Jaké přináší výhody?
O agrovoltaice, agrivoltaice nebo také agrofotovoltaice se v poslední době stále více mluví. Zjistěte, o co se jedná a jak je možné ji využít.
15.01.2024
Kdo musí podat přiznání k dani z nemovitostí, i když loni žádnou nemovitost nekoupil?
Přiznání k dani z nemovitých věcí standardně především podávají poplatníci, kteří v předchozím roce pořídili nějakou nemovitost. Pro rok 2024 však budou muset podat daňové přiznání i další poplatníci.
15.01.2024
Dnes končí i lhůta pro změnu pásma paušální daně OSVČ. Kdo smí přejít?
Dnes končí lhůta pro přihlášení se k paušální dani OSVČ a taky na změnu pásma. Do jiného pásma však nemůže přejít každý, kdo si to usmyslí.
12.01.2024
Díky propojení s katastrem vám úřady předvyplní přiznání k dani z nemovitostí
Kdo podává přiznání k dani z nemovitých věcí, může využít novou službu na portálu MOJE daně, která mu díky propojení s katastrem nemovitostí pomůže s předvyplněním údajů.
12.01.2024
Osobní zaměstnanecké benefity v roce 2024: Změny a okamžik vzniku příjmu
Vládní konsolidační balíček zásadně mění problematiku zaměstnaneckých benefitů zavedením limitu pro osvobození. Důležitý je nyní okamžik jejich poskytnutí.
12.01.2024
Mrazivé počasí a práce venku: Co zajistit a kdy už zaměstnance ven poslat nesmíte?
Zaměstnavatel má povinnost zajistit svým zaměstnancům, kteří pro něj pracují venku v mrazivém počasí, hned několik nezbytných věcí. Při výrazně nízských teplotách je dokonce ven poslat pracovat nesmí vůbec.
12.01.2024
Kdo podává přiznání k dani v případě, že nově nabyli nemovitost manželé?
Do konce ledna je nutné podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí. Kdo však podává přiznání v případě, že se jedná o nabytí nemovité věci do vlastnictví společného jmění manželů?
12.01.2024
Připomeňte si, co se v roce 2024 mění u daně z příjmů
Novinky jsou spojené s daní z příjmů jak fyzických, tak právnických osob. Stojí za nimi konsolidační balíček, který byl schválen v prosinci loňského roku.
12.01.2024
Chystá se Milostivé léto pro OSVČ i u zdravotního pojištění. Bude ale osekáno
Prominutí dluhů na penále se chystá i u zdravotního pojištění, a to především u VZP ČR. Oproti obdobné akci u sociálního pojištění však půjde o osekanou verzi.
12.01.2024
Z motokrosové trati k prémiovému senu. Poznejte příběh českého farmáře
Když si Jan koupil dům s pozemky, chtěl se věnovat motokrosu. Místo toho jej však nadchly zemědělské stroje a hospodaření.
12.01.2024
Složenky jsou přežitek. Do konce ledna si zajistíte snazší cestu placení daně z nemovitostí
Daňové povinnosti, respektive hrazení daní, lze mnoha způsoby. Například daň z nemovitých věcí je možné uhradit složenkou, ale také prostřednictvím SIPO.
12.01.2024
Souhrn minimálního zdravotní pojištění OSVČ, zaměstnanců a OBZP v roce 2024
Také v roce 2024 vzrostly minimální zálohy na zdravotní pojištění OSVČ, zaměstnanců a OBZP (osob bez zdanitelných příjmů). Přinášíme jejich přehled.
10.01.2024